Spørsmål 1 / 10

Logikk

Da sønnen var 8 år, var faren hans 31 år. Nå er faren dobbelt så gammel som sønnen. Hvor gammel er sønnen i dag?