Spørsmål 1 / 10

Tallforståelse

Hvilket tall skal stå på spørsmålstegnets plass?