Spørsmål 1 / 10

Visuell intelligens

Hvilken figur er den neste i rekken?