Spørsmål 1 / 10

Tallforståelse

Vi har tre piler og vil score 13. På hvor mange måter kan vi gjøre det?